Yoga Geri Git

 

Klasik Yoga; fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal, bütüncül nadir öğretilerden biridir. İnsanın kendi potansiyelini açığa çıkaran uygulamalar metodudur.

Bireyin sağlık durumu, huzur ve mutluluğu ile ilgilenerek egzersizlerinde vücut, zihin, nefes ve bilinci birleştiren çok özel bir disiplindir.
Başka bir deyişle Klasik Yoga, vücudu ve zihni arındırarak kişinin gerçek doğasıyla birliğine erişme pratiğidir

Klasik Yoga dinsel bir olgu, politik hareket ya da bir inanç değildir. Tüm kültürlere, inançlara, milletlere yani kısaca insanlığa, doğaya saygılıdır. Çünkü en önemli değerleri arasında şiddetsizlik (ahimsa) yani sevgi vardır.
Bu sebeple insanın yüksek güdüleri olan şefkat, işbirliği ve barışı beslemektedir.

 


Eğer disiplinli bir şekilde emek verilip uygulanırsa Klasik Yoga, insanın olumlu özelliklerini ortaya çıkarma ve eksikliklerini azaltma gücüne sahiptir.

 

Yoga'nın Amacı


• Yoganın en önemli amacı, zihni sadelik ve huzura ulaştırmak için yenilemektir. Bu huzur hissi Asana (duruşlar) ve Pranayama (nefes) uygulamalarından gelir.
• Kaslara ve kemiklere baskı yapan diğer egzersiz türlerinin tersine, Yoga vücudu yavaşça canlandırır.
• Yoga, vücudu yenileyerek zihni modern hayatın hızlı temposundan kaynaklanan olumsuz düşüncelerden uzaklaştırır.
• Yoga uygulaması, içinizi umut ve iyimserlikle doldurur.
• Yoga, kusursuz sağlık ve manevi mutluluk yolundaki tüm zorlukların üstesinden gelmenizi sağlar.
• Yoga, yeniden doğuştur.

Kelimeler Yoga'nın değerini açıklamakta yetersiz kalır. Yoga yaşanmalıdır...

Okulumuzda Yetişkin Yoga, Hamile Yogası ve Çocuk Yogası verilmektedir.